Zwroty i reklamacje

Prawo do odstąpienia od umowy.

Klient będący Konsumentem może odstąpić́ od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym julbud.eu w ciągu 14 dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów.

Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy produktów personalizowanych (realizowanych na indywidualne zamówienie według wytycznych klienta).

Konsument zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy na swój koszt. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).

Sklep zwraca środki w terminie 14 dni od dnia otrzymania zwrotu towaru.

Sklep zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakim posłużył się Konsument/Przedsiębiorca. W przypadku płatności kartą płatniczą, zwrot środków dokonywany jest na rachunek karty.

Reklamacje

Wszelkie reklamacje, w tym reklamacje dotyczące działania Sklepu dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną, mogą być zgłaszane:

1. pisemnie na adres : Jul-Bud Invest Sp. z o.o., ul. Kazimierza Deyny 2, 05-500 Żabieniec

2. za pośrednictwem e-maila na adres: sklep@julbud.eu

W przypadku niezgodności towaru z umową, Konsument powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.  Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.

Sklep może odmówić żądań dotyczących wymiany bądź naprawy towaru pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru jest niemożliwa do zrealizowania. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.

Shopping Cart
Scroll to Top